ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συνάντηση αντιπροσωπίας της ΕΛΕΠΑ με επιτροπή του Λογ/σμου ΣΟΕΛ σχετικά με τις άδειες μητρότητας

ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  (Ε.Λ.Ε.Π.Α.) Μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λογιστών (Π.Ο.Λ.) Κάνιγγος 27, τηλ. 38 02 923 – 38 35 093, ΦΑΞ 33 06 776 –  ΑΘΗΝΑ Web site: www.elepa.gr. E_ mail: elepagr@gmail.com, elepa@elepa.gr. Αθήνα, 14 Ιουνίου 2019 ΔΕΛΤΙΟ…