ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  (Ε.Λ.Ε.Π.Α.) Μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λογιστών (Π.Ο.Λ.) Κάνιγγος 27, ΤΗΛ. 38 02 923 – 38 35 093, ΦΑΞ: 33 06 776 –  ΑΘΗΝΑ Web site: www.elepa.gr. E_ mail: elepa@elepa.gr, elepagr@gmail.com Αθήνα, 1 Φλεβάρη 2019  ΔΕΛΤΙΟ…