ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Η δύναμή μας πηγάζει από την οργάνωσή μας, την μαζικότητα των αγώνων μας, την αλληλεγγύη μας  Συνάδελφοι – Συναδέλφισσες, εργαζόμενοι στις Ελεγκτικές Εταιρίες  Είναι γνωστό σε όλους μας ότι οι μεγάλες εταιρείες ορκωτών ελεγκτών – λογιστών αυτή την περίοδο σχεδόν…