ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Οικονομικών στις αρχές Ιούνη εσωτερικό έγγραφο με αποδέκτη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ δηλαδή το TAXIS NET. Το έγγραφο αναφέρεται στους Λογιστές Φοροτεχνικούς.

 Τα κύρια σημεία είναι τα παρακάτω:  Στις δηλώσεις, οι λογιστές φοροτεχνικοί αναγράφουν τα στοιχεία τους και τον αριθμό αδείας. Δεν γίνεται έλεγχος εάν αυτοί είναι ταμειακά ενήμεροι στο Ο.Ε.Ε., καθώς κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από τη σχετική με την υποβολή…