ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η Ένωσή μας

60  χρόνια Ε.Ε.Λ.Π.

Στην υπηρεσία των συμφερόντων των λογιστών. Ταξική πορεία με ενότητα και αγώνα. Για ειρήνη, καλύτερη ζωή, κοινωνική προκοπή. Κοινή πορεία με το ταξικό εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, στην κατεύθυνση των μεγάλων στόχων μας. Αλληλεγγύη στην εργατική τάξη και στους λαούς που παλεύουν για δημοκρατία – ελευθερία – ανεξαρτησία – κοινωνική πρόοδο. Παρέμβαση στα μεγάλα προβλήματα του λαού και του τόπου μας.

Η ίδρυση της Ένωσης Λογιστών με την ονομασία Πανελλήνια Ένωσις Ελλήνων Λογιστών(ΠΕΕΛ) το 1952, ήρθε να καλύψει ένα μεγάλο κενό στο χώρο της συνδικαλιστικής οργάνωσης και ενωμένης δράσης των λογιστών. Το 1956 γίνεται μετονομασία της ΠΕΕΛ σε Ένωσις Επαγγελματιών Λογιστών Πρωτευούσης (ΕΕΛΠ) και συντάσσεται το νέο Καταστατικό της, που παραμένουν μέχρι σήμερα.

Η ίδρυση της ΠΕΕΛ και το Καταστατικό της είχε εγκριθεί από το Πρωτοδικείο Αθηνών στις 10/6/1952 με αριθμό απόφασης 8999/1952. Η ίδρυση και λειτουργία της γίνεται μέσα στο ασφυκτικό μεταμφυλιακό κλίμα. Η μαζικοποίηση της ΠΕΕΛ προχωρεί βραδύτατα παρά τη διόγκωση του αριθμού των ασχολούμενων με επάγγελμα και τη λογιστική. Αυτό συμβαίνει γιατί η τότε διοίκηση κινείται μέσα στο αντιδημοκρατικό κλίμα της εποχής, ενώ ένα – δύο μέλη της συνεργάζονται στενά με «το συνδικαλιστικό Παράρτημα Ασφαλείας», ώστε να αποκλείονται από μέλη όσοι δεν έχουν «ακραιφνή» «εθνικά» φρονήματα. Αυτό το ομολογεί η ίδια σε έγγραφό της στον γνωστό εργατοκάπηλο Φώτη Μακρή. Μάλιστα το προβάλλει σαν αντάλλαγμα για την εγγραφή της ΠΕΕΛ και στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας.

Χρειάστηκε επίμονη δουλειά δεκάδων και σε συνέχεια εκατοντάδων συναδέλφων για τον εκδημοκρατισμό της ΠΕΕΛ. Ο κλάδος μας – στο σύνολό του – τιμά την τεράστια συμβολή αυτών των συναδέλφων στην παραπέρα πορεία των επαγγελματικών οργανώσεων των λογιστών. Με τον εκδημοκρατισμό της ΠΕΕΛ ανοίγουν διάπλατες οι πόρτες στους συναδέλφους μας, ανεξάρτητα από τις όποιες πολιτικές ή ιδεολογικές προτιμήσεις τους. Όλοι ενώνονται στους κοινούς στόχους του κλάδου.

Σήμερα η ΕΕΛΠ διαθέτει ιδιόκτητα γραφεία με μεγάλη αίθουσα συνεδριάσεων, η οποία φέρει το όνομα του ήρωα της Εθνικής Αντίστασης εκτελεσμένου από τα στρατεύματα κατοχής το 1944 με τους 200 στην Καισαριανή συνάδελφου λογιστή Ναπολέωντα Σουκατζίδη.

 Μέλη της μπορούν να είναι όλοι οι λογιστές και βοηθοί λογιστές που εργάζονται σαν μισθωτοί (με σχέση εξαρτημένης εργασίας).

 Η Ε.Ε.Λ.Π. είναι μέλος της Π.Ο.Λ. και του Ε.Κ.Α. Οι δραστηριότητές της αφορούν την προσπάθεια για την υπεράσπιση και τη διεύρυνση των δικαιωμάτων και των κατακτήσεων των λογιστών, την επιμόρφωσή τους, την διεκδίκηση ικανοποιητικών αμοιβών και συνθηκών εργασίας, την προστασία του εργαζόμενου από την εργοδοτική αυθαιρεσία, την καλλιέργεια πνεύματος συναδελφικότητας και αλληλεγγύης, την οποιαδήποτε ενέργεια που προωθεί την ικανοποίηση αιτημάτων του κλάδου. Συμπαρατασσόμαστε με τους αγώνες της εργατικής τάξης και ιδιαίτερα του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος, για τα γενικότερα προβλήματα των εργαζομένων της χώρας μας. Οι δραστηριότητές μας αυτές υπαγορεύονται και από το Καταστατικό της Ένωσης.

Η λειτουργία της Ε.Ε.Λ.Π. και η σύνδεσή της με τους συναδέλφους λογιστές – σε μια περίοδο που χαρακτηριστικό της είναι η γενική επίθεση στα δικαιώματα και τις κατακτήσεις μας και η υποχώρηση του συνδικαλιστικού κινήματος – σε σύγκριση με τα άλλα σωματεία του ιδιωτικού τομέα, παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Παρόλα αυτά η κατάσταση δεν μπορεί να μας αφήνει ικανοποιημένους και στόχος είναι να μεγαλώσουμε τους δεσμούς των λογιστών με την Ε.Ε.Λ.Π., να πολλαπλασιάσουμε τη δύναμη και τις δυνατότητές μας, ώστε και τα αποτελέσματα να είναι ανάλογα. Η λειτουργία της ιστοσελίδας αποσκοπεί στην πληρέστερη ενημέρωση του κλάδου μέσω του διαδικτύου, για τα κλαδικά και τα επαγγελματικά μας προβλήματα.

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Λ.Π. αποτελείται από 13 εκλεγμένους συναδέλφους, τους παρακάτω:

 • Τσακίρη Αναστασία – Πρόεδρος (& μέλος Δ.Σ. της Π.Ο.Λ.)
 • Μιλή Ευγενία – Α’ Αντιπρόεδρος
 • Παντίσκας Γιάννης – Β’ Αντιπρόεδρος
 • Κλάδου Ευαγγελία – Γενικός Γραμματέας
 • Καμάρα Βασιλική – Ειδ. Γραμματέας
 • Δράκος Κώστας- Ταμίας
 • Ρετσίδη Αγγελική – Κοσμήτορας
 • Δεληγιάννη Μαίρη- Υπεύθυνη Τύπου
 • Νότας Νίκος – μέλος
 • Κριμιτζάς Γιάννης – Μέλος
 • Συράκου Μαρία  – Μέλος
 • Μπίκας Παναγιώτης – Μέλος
 • Μιχελής Κώστας – Μέλος

Ανώτατο όργανο της Ε.Ε.Λ.Π. είναι η Γενική Συνέλευση των μελών.

Πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, όπως ορίζει το Καταστατικό και έκτακτα όποτε κρίνεται αναγκαίο.

Το Δ.Σ. εκλέγεται κάθε δύο χρόνια. Στις Εκλογές έχουν δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα οποιαδήποτε από τα μέλη που είναι οικονομικά τακτοποιημένα.

Η συνδρομή του μέλους είναι 1,5 ευρώ το μήνα ή 18 ευρώ το χρόνο.

Η συμμετοχή όλων των μελών στη διαμόρφωση και υλοποίηση των αποφάσεων είναι αναγκαία για την ενδυνάμωση του συνδικαλιστικού κινήματος των λογιστών και την υιοθέτηση ορθών αποφάσεων.

 Είναι στο χέρι μας, με την ενεργό συμμετοχή μας στην Ε.Ε.Λ.Π. να συμβάλλουμε στην προώθηση των αιτημάτων μας, στην αλλαγή του συσχετισμού δυνάμεων στο συνδικαλιστικό κίνημα, ώστε οι εργαζόμενοι από καλύτερες θέσεις να παλεύουμε για τα προβλήματά μας.